Учители, които желаят да са част от този проект могат да изпратят до пет кандидатури на ученици до 18г.

В срок от три седмици, ще Ви отговорим по емайл дали предложената от Вас кандидатурата е одобрена.

Информацията от формулярите ще бъде изпращана и до кметството и директора за верификация.