Месец: октомври 2019

Компютърна зала в читалището

Каузата „Компютърна зала в читалището” стартира през Май 2018 г. с даряването на 4 компютъра, свързани в мрежа на читалището в с. Бойково (Община Родопи, Област Пловдив). Последваха дарения в селата Ликово, Борец, Ръжево, Величково, Стрелци, Найден Герово, Малък Чардак, Златитрап…

Дарена зала

По късно същата година, доброволци проведоха обучения по компютърна грамотност в тези населени места, които се приеха с голям ентусиазъм от деца и възрастни.

Смятаме, че прекарването на повече време в читалищата, ще научи децата и хората да търсят знания и умения от подходящото за целта място в малките населени места.

Следват online курсове по компютърна грамотност, видео обработка, родолюбие, лични финанси и др.

В дарените зали се провеждат занятията от учебните програми на местните училища и детски градини.

Ако жалете да се включите в тази кауза или да заявите включване на читалището във Вашето населено място в тази програма, моля свържете се с координатора на програмата – Красимир Кръстев e-mail: klk74@abv.bg