Формуляр за кандидатстване за получаване на компютър на нуждаещи се ученици
    информация за училището
    ФОРМА УЧЕНИК
    1. ДаНе
    2. ДаНе
    3. ДаНе