Коледна дарителска кампания

„Възроди твоето село“ е кампания, насочена към българите в чужбина и активните ни съграждани, кoито пазят топъл спомен от времето прекарано на село.
В тази кампания разчитаме на Вас – дарителите, да помогнете да изградим компютърна зала в читалището на избрано от вас селце.

Приблизителната стойност на техниката, която инсталираме е 400 лева. В тази цена се включват:
– 4 компютърни конфигурации
– принтер (когато е наличен),
– мебели
– CISCO Router за дистанционно управление на компютрите
– достъп до провеждани обучения по компютърна грамотност, видео обработка за деца, лични финанси
– достъп до сайта ucha.se, за по-добра подготовка на уроците и домашните

Откритата за целта сметка е:
Фондация Възраждане на българските села
РайфайзенБанк
IBAN: BG32 RZBB 9155 1009 7640 64
BIC: RZBB BGSF
Адрес на клона: Бул. „Христо Ботев“ 79, София. пк. 1303
Основание: името и общината на населеното място

Как да се включите
Стъпките са следните:

1. Изберете село, което искате да възродите
2. Направете дарение от 250 или 400 лева по следната банкова сметка, като упоменете в основанието името и общината на селцето (възможно е дарението да е от група хора или организация).

Фондация Възраждане на българските села
РайфайзенБанк
IBAN BG32 RZBB 9155 1009 7640 64
Основание: дарение за (името и общината на населеното място)

3. Изпратете преводното нареждане на e-mail: kendov@mail.bg с кратко описание на населеното място – брой жители, наличие на читалище или библиотека, име или контакт на кмет, библиотекар или председател на читалище. Колкото повече е информацията, толкова повече ще ни улесните.
4. С обратен мейл ще получите сертификат за дарение (подходящ за данъчни нужди), както и информация къде, кога и какви компютри ще бъдат инсталирани.
5. Във фейсбук групата „Да Възродим българските села“ можете да проследите активността ни по изграждане на компютърната зала и снимки от инсталацията.

!!! В сертификата за дарение ще бъдат вписани имената на всички дарители, дали своя принос. !!!

Надяваме се това да е първата стъпка, която да осигури връзка на всяко населено място с останалата част от света.

За целта сме подготвили онлайн обучения за жителите, включващи компютърна грамотност, боравене с Интернет и популярните програми и платформи като Skype и Facebook, както и лекции, и помощ за направа на website на съответното населено място.
Смятаме, че тази дейност трябва да бъде извършвана в читалищата като места, съхраняващи културата, знанията и паметта на всяко място.

Преди инсталацията на компютрите, в повечето случаи осигуряваме мебели.
Задължение на местното читалище е да поддържа интернет и да осигурява достъп в работно време, като с предимство се ползват училища и детски градини.

Благодарим на всички от името на селата, до които компютрите, мрежата и широкия свят ще достигнат.

Координатор на каузата – Васил Кендов, kendov@mail.bg