Фондация Възраждане на Българските села
Райфайзенбанк България

Raifaisen Bank Bulgaria
IBAN: BG32 RZBB 9155 1009 7640 64
BIC : RZBBBGSF

Фондация Възраждане на Българските села не се финансира от фондации, партии или други външни източници. Проектът разчита единствено на спомоществователство и дарителство, които биха доказали нуждата от неговото съществуване.

Всички средства от дарения ще бъдат изразходвани прозрачно и публично, според волята на дарителите и със съответните документи за дарителство. Средствата са необходими за поддръжка на надежден хостинг и логистика.

Затова ежемесечните дарения са от изключителна важност за нас.